Các dịch vụ khác

Cung cấp trọn gói quầy đồ uống và thức ăn nhanh trong nhà máy bao gồm:

  • Tư vấn, thiết kế, lên thực đơn
  • Thực hiện dịch vụ
  • Sản phẩm và các dịch vụ liên quan

Cung cấp phần cơm cho chuyên gia nước ngoài theo yêu cầu

Ngoài cung cấp phần cơm Việt Nam, chúng tôi còn cung cấp bữa cơm dành cho các chuyên gia người nước ngoài. với hai hình thức: nấu tại chỗ hoặc đem cơm hộp (bento) đến tận nơi khách hàng theo yêu cầu.